Άρθρο της Καθηγήτριας Φοίβης Κουντούρη στο K-report με τίτλο «Απολογισμός και μηνύματα από την COP26»

Διαβάσετε  την αποτίμηση των εργασιών της Διάσκεψης της Γλασκόβης που κάνει η καθηγήτρια Φοίβη  Κουντούρη στο K-report με τίτλο «Απολογισμός και μηνύματα από την COP26» στην οποία συμμετείχε ενεργά.

 

“Η διάσκεψη των μερών της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, γνωστή ως COP, συνιστά ένα πολύ σπουδαίο γεγονός τόσο για τους ηγέτες των χωρών, όσο και για τους επικεφαλής μεγάλων ιδιωτικών οργανισμών, καθώς ο σκοπός της είναι να συμβάλλει στην κινητοποίηση των παγκόσμιων προσπαθειών και να θέσει το διεθνές πλαίσιο δράσης για την συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κατά μέγιστο +1,5ο C σε σύγκριση με την προβιομηχανική περίοδο. Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη, ότι η αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 1,5 βαθμό θέτει εκατομμύρια ανθρώπους σε κίνδυνο από απειλητικούς για τη ζωή καύσωνες, πλημμύρες και φτώχεια. Επιπλέον, απειλεί με εξαφάνιση κοραλλιογενείς υφάλους στους οποίους βασίζονται ολόκληρα οικοσυστήματα παγκοσμίως. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερες πόλεις να βυθίζονται. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Για να αποφευχθούν οι συνέπειες αυτές, πρέπει να επιτύχουμε μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Στην 26η Διάσκεψη των Μερών για την Κλιματική Αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών (COP26), που έλαβε χώρα μεταξύ 1-12 Νοεμβρίου στη Γλασκώβη της Σκωτίας, συμμετείχα ως Πρόεδρος της Ευρωπαικής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, της μεγαλύτερης επιστημονικής ένωσης στον κόσμο που πραγματεύεται την διάδραση φύσης και κλίματος-οικονομίας-κοινωνίας. Βασικός στόχος της COP26 ήταν να συμφωνηθούν κρατικοί στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που να εξασφαλίσουν κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Τι καταφέραμε;”

Διαβάστε το άρθρο εδώ

 

 

Read the article of Prof. Koundouri (in Greek) “Outcomes and messages from COP26” at K-report.

 

“The conference of the parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, known as COP, is a very important event both for the leaders of the countries and for the heads of large private organisations, as its purpose is to contribute to the mobilisation of global efforts and to set the international framework for action against global average temperature increase. Science is clear that warming above +1.5ο C puts millions of people at risk from life-threatening heatwaves, floods and poverty. In addition, it threatens the extinction of coral reefs on which entire ecosystems worldwide rely. Sea levels are rising, resulting in more and more cities sinking. And that’s just the beginning. To avoid these consequences, we must achieve zero greenhouse gas emissions by 2050.

At the 26th Conference of the Parties on Climate Change of the United Nations (COP26), which took place between 1-12 November in Glasgow, Scotland, I participated as President of the European Association of Environmental and Resource Economists, the largest scientific association in the world dealing with the interaction of nature and climate-economy-society. The main objective of COP26 was to agree on state greenhouse gas emission reduction targets to ensure climate neutrality by 2050. What have we achieved?”

Read the article here

share to social

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin