Αρθρο της Καθ. Φοιβης Κουντούρη και του Δρ. Άγγελου Αλαμάνου: «Διαχείριση συστημάτων νερού – γεωργίας – ενέργειας» | περιοδικό «ΕΠΙ ΓΗΣ» της Τράπεζας Πειραιώς

Διαβάστε το άρθρο της καθ. Φοίβης Κουντούρη και του Δρ. Άγγελου Αλαμάνου για το 21ο τεύχος του περιοδικού «ΕΠΙ ΓΗΣ» της Τράπεζας Πειραιώς, με τίτλο «Διαχείριση συστημάτων νερού – γεωργίας – ενέργειας»

«Στα ερευνητικά μας έργα υπάρχει πληθώρα παραδειγμάτων που αφορούν συνδεδεμένα, κυκλικά συστήματα τροφίμων και ενέργειας, με χρήση νέων τεχνολογιών, σύγχρονους μηχανισμούς εποπτείας με ηλεκτρονικά μέσα, που επιτρέπουν και τον κοινοτικό έλεγχο. Η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν επισημάνει τις λύσεις και τα εργαλεία, οπότε η μετάβαση στη βιωσιμότητα εξαρτάται πλέον από την πολιτική βούληση και την ταχύτητα ανταπόκρισής της».

 

Κατεβάστε εδώ ολόκληρο το τεύχος – Βρείτε το άρθρο στη σελίδα 21

share to social

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin