«Γενιά 17»: Η εκπομπή για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΡΤ3 εξερευνά τον Στόχο 17- Συνεργασία για τους Στόχους (ΕΡΤ3)

«Γενιά 17» : H εκπομπή για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΡΤ3 που ερευνά την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών και τους 17 παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

share to social

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin