Δελτίο Τύπου | Ολοκλήρωση προγράμματος «Νερό για το Aύριο»

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Προτεραιότητα η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας

 

Με στόχο την ανάδειξη λύσεων για την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη βιώσιμη χρήση του νερού,  η Αθηναϊκή Ζυθοποιία υλοποίησε την πρωτοβουλία «Νερό για το Αύριο» στη Θεσσαλία, το πλέον ελλειμματικό υδατικό διαμέρισμα στον ελλαδικό χώρο σήμερα.

Στο πρόγραμμα, διάρκειας ενός έτους, συμμετείχαν περισσότεροι από 20 ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, φορείς για το περιβάλλον και παραγωγοί. Το πρόγραμμα διεξήχθη με διαφάνεια, καλλιέργησε σε μεγάλο βαθμό την κουλτούρα της συνεργασίας μεταξύ πολλών εμπλεκόμενων φορέων και ανέδειξε τον βέλτιστο τρόπο διεξαγωγής πρωτοβουλιών, που αφορούν σε ζητήματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης. Ύστερα από συστηματικές συζητήσεις, 14 ενημερωτικές συναντήσεις και εκπόνηση τμηματικών εκθέσεων, προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα αφενός για τη διαχείριση, αφετέρου για τη διατήρηση των υδάτινων και αρδευτικών πόρων στη Θεσσαλία, τα οποία και στάλθηκαν στους αρμόδιους φορείς.

Επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος «Νερό για το Αύριο» είναι η καθηγήτρια και Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου ReSEES του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και (Καθ.) του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δανίας, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (EAERE), Φοίβη Κουντούρη, η οποία δήλωσε σχετικά:

«Το πρόγραμμα «Νερό για το Αύριο» της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στοχεύει στην προληπτική και βιώσιμη διαχείριση των σπάνιων υδάτινων πόρων της Περιφέρειας Λεκανοπεδίου Θεσσαλίας (Στερεά Ελλάδα). Επικεντρώνεται στην ολιστική αξιολόγηση των προβλημάτων της περιοχής και στα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις προηγούμενες διαχειριστικές πρωτοβουλίες. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια αντιπροσωπευτική ομάδα από stakeholders συνεργάστηκε για να αναπτύξει από κοινού έναν κατάλογο συστάσεων πολιτικής, που τοποθετούνται στο ευρύτερο πλαίσιο της περιβαλλοντικής – οικονομικής βιωσιμότητας. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αποτελεσματικά και να επιτευχθεί η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης διαχείρισης, τα προτεινόμενα μέτρα επικεντρώθηκαν σε ενισχυμένη και διαφανή πληροφόρηση, δεδομένα, λογοδοσία, συνεργασία-επικοινωνία μεταξύ αρχών και ενδιαφερομένων, ανάπτυξη ικανοτήτων, νέες τεχνολογίες και εκσυγχρονισμό των τρεχουσών πρακτικών, διαχείριση ζήτησης και προσφοράς, ευέλικτα χαρτοφυλάκια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προσεγγίσεις κυκλικής οικονομίας».

 

Διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ

share to social

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin