«Ευρωπαϊκή Ταξινομία και Αγορά Ενέργειας – Φυσικό Αέριο και Πυρηνική Ενέργεια» – άρθρο της καθηγήτριας Φοίβης Κουντούρη στο K Report

«Ευρωπαϊκή Ταξινομία και Αγορά Ενέργειας – Φυσικό Αέριο και Πυρηνική Ενέργεια» –  άρθρο της καθηγήτριας Φοίβης Κουντούρη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή 13/2 στο K Report.

Οι ηγέτες της ΕΕ στην προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν ενεργειακούς πόρους που να καλύπτουν τις ανάγκες των κρατών μελών, συγκρατώντας παράλληλα όσο γίνεται, το ενεργειακό κόστος για τους καταναλωτές, είδαν μια εναλλακτική στην αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας και του φυσικού αερίου –τεχνολογίες που δεν είναι πράσινες. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε στις κυβερνήσεις των κρατών μελών ένα προσχέδιο κανονισμού για το EU Taxonomy, την Ευρωπαϊκή Ταξινομία.

Τί είναι αυτό το σύστημα, τι ορίζει, ποια είναι η λογική του, γιατί είναι πολύτιμο για τον ιδιωτικό τομέα και τους μεγάλους επενδυτές, εξηγεί η Φοίβη Κουντούρη στο άρθρο της εδώ.

share to social

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin