Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος φοιτητών σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη Διοίκηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη (MBA in Sustainability) του ΕΚΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρει, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, 90 θέσεις για το παρακάτω ΠρόγραμμαΜεταπτυχιακών Σπουδών:

Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη Διοίκηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη (MBA in Sustainability)

Το πρόγραμμα προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και απευθύνεται σε απόφοιτους πανεπιστημίου, εργαζομένους και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς λειτουργεί Σαββατοκύριακα και εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης (blendedlearning), ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών (fulltime–part time, 24-48 μήνες) και έχει προσιτό κόστος (1.000 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα περιλαμβανομένων και των βιβλίων).

Ειδικότερα:

  • Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μικτή ή συνδυαστική εκπαιδευτική διαδικασία (blendedlearning), η οποία συνδυάζει τη συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  • Η έναρξη των σπουδών για το παραπάνω πρόγραμμα θα γίνει το Φθινόπωρο του 2017.
  • Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι σημαντική για την παρακολούθηση του προγράμματος.
  • Η διάρκεια του προγράμματος είναι κατ’ ελάχιστον 2 χρόνια
  • Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 5.000€ (1.000€x5). Το κόστος κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται σε 1.000 € περιλαμβανομένων και των βιβλίων.

Το πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις εγγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τον τρόπο εγγραφής των υποψηφίων φοιτητών σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος ή να τηλεφωνούν στο τηλέφωνο 210-3689440.

share to social

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin