Σεμινάριο: “Ανάπτυξη Δικτύων Μεταξύ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για την Προώθηση των ΣΒΑ”

Την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023, η καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη συμμετείχε στο διαδικτυακό σεμινάριο για τη δικτύωση των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών με τίτλο “Ανάπτυξη Δικτύων Μεταξύ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για την Προώθηση των ΣΒΑ” που διοργανώθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ.

Κατά την διάρκεια της ομιλίας της με τίτλο «The SDSN Global Climate Hub: Co-designing Climate Neutrality Pathways» η καθ. Κουντούρη αναφέρθηκε στο SDSN Global Climate Hub, το οποίο διευθύνει η ίδια και συνιδρυτές του είναι οι καθηγητές Χρήστος Ζερεφός, Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Φυσικής Ατμόσφαιρας & Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών & Γιάννης Ιωαννίδης, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Συνεργάτης Καθηγητής, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/ Πρόεδρος ACM.

Το SDSN Global Climate Hub αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δικτυού Λύσεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN)  – με πάνω από 1.700 μέλη σε 50 δίκτυα σε 144 χώρες –  με αποστολή να παρέχει επιστημονικές συστάσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης και την πρόληψη περαιτέρω επιδείνωσής της σε όποια χώρα αποτεθεί σε αυτό. Θα χρησιμοποιήσει εκτεταμένα δεδομένα, γνώσεις και τεχνολογίες που παρέχονται από εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς για την εφαρμογή σχεδίων δράσης ανά χώρα που θα εγκριθούν και θα ενισχυθούν από την κοινωνία. Το UN SDSN Global Climate Hub συγκεντρώνει τη γνώση, την εμπειρία και τις ικανότητες πολλών διαφορετικών φορέων, για τη διαμόρφωση λύσεων κυκλικής οικονομίας, φυσικών λύσεων (naturebased solutions), εφαρμογές νέων τεχνολογιών και ψηφιοποίησης, διάδοση της καινοτομίας, αλλά και τη διαμόρφωση επενδυτικών προγραμμάτων βιώσιμης χρηματοδότησης και αναγκαίων πολιτικών μεταρρυθμίσεων

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις ευκαιρίες και τα εμπόδια δικτύωσης που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και η αναζήτηση τρόπων/μεθόδων/δράσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε περισσότερες και βαθύτερες συνέργειες μεταξύ τους αλλά και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Τραπέζι συζήτησης:

  • «Hellenic SDG People Scorecard 2022» Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Πρόεδρος Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη; Μέλος της Οργάνωσης Γη
  • «In Action for a better world. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο!» Χρυσούλα Εξάρχου, Πρόεδρος, QualityNet Foundation
  • «The SDSN Global Climate Hub: Co-designing Climate Neutrality Pathways» Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών; Καθηγήτρια, Technical University of Denmark

Συντονισμός: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου; Συμβουλευτική Επιτροπή, ΕΛΙΑΜΕΠ

Το διήμερο σεμινάριο (3&4 Μαΐου) πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου “Δημιουργία Δικτύου Οργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ” που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με φορέα υλοποίησης το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και εταίρο το Ισλανδικό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Icelandic Human Rights Center (ICEHR). Διαβάστε περισσότερα εδώ

Στόχοι:

  • Η ενίσχυση της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων της ΚτΠ που συμμετέχουν στις 5 ομάδες εργασίας του έργου.
  • Η διάχυση των αποτελεσμάτων των εργασιών των ομάδων εργασίας (παρουσίαση των κειμένων στρατηγικής που ανέπτυξαν σε επιλεγμένα θέματα που αφορούν την προώθηση των ΣΒΑ και της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα).
  • Η ανταλλαγή καλών πρακτικών για τη δικτύωση της ΚτΠ και την προώθηση των ΣΒΑ με τον εταίρο από την Ισλανδία και δίκτυα στην Ελλάδα.

share to social

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin