Συνέντευξη της καθηγ. Φοίβης Κουντούρη στο περιοδικό FinancePro

Διαβάστε το άρθρο της καθ. Φοίβης Κουντούρη με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ταξονομία και Αγορά Ενέργειας Φυσικό Αέριο και Πυρηνική Ενέργεια»  που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό FinancePro (σελ. 12-13) στο ακόλουθο link.

Όπως αναφέρει η κα. Κουντούρη στο άρθρο της:

Το EU Taxonomy, αναμφίβολα είναι ένα σημαντικό στοιχείο της εργαλειοθήκης για τη χρηματοδότηση της Πράσινης Συμφωνίας από βιώσιμους πόρους και ένα εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές αναφορικά με τη βιωσιμότητα των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη παραμένουν πλήρως υπεύθυνα να αποφασίζουν το δικό τους ενεργειακό μείγμα και να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία – όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, τη σταθερότητα των τιμών της ενέργειας και τη δέσμευσή τους για απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα και την κλιματική ουδετερότητα.

share to social

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin