Συνεργασία της καθ. Φοίβης Κουντούρη με την PwC Ελλάδας

Τον ηγετικό της ρόλο σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, τήρησης και διεύρυνσης των κριτηρίων ESG επιβεβαιώνει η PwC Ελλάδας, ανακοινώνοντας τη συνεργασία της με τη διεθνούς φήμης καθηγήτρια και οικονομολόγο, Φοίβη Κουντούρη.

Πρόκειται για μια σημαντική συνεργασία που συνδέεται με την παγκόσμια στρατηγική της PwC, “Νέα Εξίσωση”, που έχει ως βασικούς πυλώνες την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο της “Νέας Εξίσωσης”, στόχος της PwC είναι η έμπρακτη συμβολή της στην επίλυση σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων με όχημα – τις δεξιότητες, τις γνώσεις και το ταλέντο των ανθρώπων της. Επιπλέον, έχει υπογράψει το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ (UNGC) από το 2002 και αναλαμβάνει ουσιαστική δράση για την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Στόχος της νέας συνεργασίας είναι να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή τη “δεξαμενή” γνώσης και να επιταχύνει τις προσπάθειες για την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG απο τις ελληνικές επιχειρήσεις ως παράγοντα αξιοπιστίας και προϋπόθεση για τη βιωσιμότητά τους. Από κοινού οι δύο πλευρές, αξιοποιώντας την παγκόσμια γνώση και εμπειρία τους, θα υλοποιήσουν μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες θα έχουν εξαιρετικά σημαντικό αντίκτυπο στους συνεργάτες και πελάτες της PwC Ελλάδας, βοηθώντας τους να προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που φέρνει η νέα πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας η Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη σημειώνει:

“Αυτή η συνεργασία στοχεύει στο να εμπλουτίσει τo ήδη υπάρχον, σημαντικό αποτύπωμα της PwC Ελλάδας στην αειφορική μετάβαση των Ελληνικών επιχειρήσεων. Η βασική μας επιδίωξη είναι να υποστηρίξουμε τις εταιρείες να ενσωματώσουν τα ESG (Κριτήρια Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης) και SDGs (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών) στο επιχειρηματικό τους πλάνο, με την παραδοχή ότι η μετάβαση στην αειφορία προϋποθέτει τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης και συγχρόνως προσφέρει ένα μεγάλο εύρος κερδοφόρων επενδυτικών ευκαιριών. Δεδομένης της καταιγιστικής αλλαγής του θεσμικού πλαισίου που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και της πρωτοφανούς τεχνολογικής προόδου σε αειφόρες πράσινες και ψηφιακές λύσεις, οι εταιρείες που θα μετασχηματιστούν υιοθετώντας τις λύσεις αυτές πιο άμεσα, θα είναι εκείνες που θα επιβιώσουν και θα έχουν τη μεγαλύτερη κερδοφορία”.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της PwC Ελλάδας

share to social

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin