Σχεδιάζοντας από κοινού την πόλη του 2050: Η δεύτερη φάση της Ανθεκτικής Αθήνας είναι γεγονός!

 

Στους επόμενους δύο μήνες η Ανθεκτική Αθήνα απαντά στα διαγνωστικά ερωτήματα των πέντε Πεδίων Διερεύνησης και προσδιορίζει τις δράσεις και τα έργα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της πόλης!

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος Αστικής Ανθεκτικότητας του δήμου Αθηναίων με την υποστήριξη των 100 Ανθεκτικών Πόλεων του ιδρύματος Rockefeller με τη δημοσίευσης της Αξιολόγησης Αστικής Ανθεκτικότητας της Αθήνας και τον προσδιορισμό των πέντε Πεδίων Διερεύνησης, στα οποία θα διαμορφωθεί η Στρατηγική Ανθεκτικότητας της πόλης.

Τα πεδία αυτά είναι τα εξής:

  • Μεγιστοποίηση της δυναμικής της Αθηναϊκής γειτονιάς
  • Η πόλη ανταποκρίνεται (Διαχείριση, Διακυβέρνηση, Επικοινωνία)
  • Περιβαλλοντική πολιτική για τους πόρους της Μητροπολιτικής Αθήνας
  • Η κρίση μέσα στην κρίση
  • Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή της πόλης

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τη συλλογή 365 αντιλήψεων, την καταγραφή 451 δράσεων που υλοποιούνται τόσο από το δήμο και την περιφέρεια όσο και από άλλους τοπικούς φορείς, αλλά και την ανάλυση των πιο σημαντικών απρόσμενων κρίσεων και χρόνιων πιέσεων για την Αθήνα (όπως σεισμοί και καύσωνες  ή η γήρανση κτιριακών υποδομών και η χρόνια ανεργία) σε συνεργασία με εκπροσώπους της ακαδημαικής κοινότητας.

Διαβάστε την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Αστικής Ανθεκτικότητας.

Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα!

share to social

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin