IMPETUS: Έρευνα για την προσαρμογή της Περιφέρειας Αττικής στην Κλιματική Αλλαγή

Ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IMPETUS και τη διεξαγωγή Έρευνας για την προσαρμογή της Περιφέρειας Αττικής στην Κλιματική Αλλαγή

 

Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα IMPETUS και τη διεξαγωγή Έρευνας στο πλαίσιο αυτού με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της ανάπτυξης και πιλοτικής εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, εργαλείων και πρακτικών.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IMPETUS: Dynamic Information Management Approach for the implementation of Climate Resilient adaptation packages in European regions είναι ένα τετραετές πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα Ηοrizon 2020, με προϋπολογισμό 14,8 εκ. ευρώ και έναρξη από την 1η Οκτωβρίου 2021. Αφορά στην ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός συνεκτικού πολυεπίπεδου και διατομεακού πλαισίου προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με στόχο να επιταχύνει τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη και βιώσιμη οικονομία. Επικεντρώνεται σε 7 περιφέρειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Περιφέρεια Αττικής να αποτελεί την πιλοτική εφαρμογή των δράσεων στην περιοχή της Μεσογείου. Άλλες περιοχές μελέτης βρίσκονται στη Γερμανία, την Ιταλία, τη Νορβηγία, την Ισπανία, τη Λετονία και την Ολλανδία. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συνόλου έργων που υποστηρίζουν τη στόχευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050.

Στο IMPETUS συμμετέχουν έξι (6) οργανισμοί από την Ελλάδα (από τους 32 εταίρους συνολικά): το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ΕΥΔΑΠ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και η startup του ΕΜΠ Mantis Business Innovation. Ρόλο συντονιστή για την περιοχή της Αττικής έχει το ΕΜΠ με τον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρήστο Μακρόπουλο.

Ως πρώτη ενέργεια του προγράμματος καλούμε φορείς και ενεργούς πολίτες της Περιφέρειας Αττικής να συμβάλουν στο πρόγραμμα μέσω έρευνας που διεξάγεται με σκοπό τη διαμόρφωση λύσεων για την κλιματική προσαρμογή με μακροχρόνια οφέλη. Η έρευνα αυτή αποτελεί μία ευκαιρία να τεθούν σημαντικά ζητήματα, να κατατεθούν ιδέες και τεχνογνωσία προκειμένου οι συμμετέχοντες τελικά να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος αναφορικά με τις λύσεις προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Η συμβολή όλων είναι σημαντική για την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων τόσο στην περιοχή της Αττικής αλλά και ευρύτερα από αυτήν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μπορούν μέσω της έρευνας να αποτελέσουν μέλος της ενεργής κοινότητας του IMPETUS.

Ήδη από την έναρξη του προγράμματος καλείται πλήθος εμπλεκόμενων φορέων και ενδιαφερόμενων μερών.

Συγκεκριμένα δημόσιοι φορείς και υπηρεσίες, ερευνητές και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, της βιομηχανίας, του τουρισμού, περιβαλλοντικές ομάδες, ομάδες πολιτών, ΜΜΕ, και άλλοι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εισφέρουν με τη γνώση και την εμπειρία τους στα ειδικά τοπικά και περιφερειακά θέματα καθώς επίσης και να καταθέσουν τους προβληματισμούς, τις ιδέες και τις προτάσεις τους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια Αττικής.

 

Μπορείτε να λάβετε μέρος στην έρευνα μέχρι τις 15/05/2022 μέσω του συνδέσμου: https://www.surveymonkey.com/r/IMPETUSGR

 

 

  • Η συμμετοχή σας στην έρευνα ως εκπρόσωποι Θεσμικών φορέων που ασχολούνται με την Κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς θα προσφέρει στο πρόγραμμα χρήσιμη εμπειρία και γνώση.
  • Η συμπλήρωση της έρευνάς μας θα χρειαστεί μόνο περίπου 10 λεπτά από το χρόνο σας.
  • Παρέχοντας τα στοιχεία σας στην έρευνά μας, θα συμβάλετε στην καινοτόμο δράση για την κλιματική αλλαγή και στην ανάπτυξη λύσεων καθώς επίσης θα μας γνωστοποιήσετε εάν θα επιθυμούσατε να συμμετέχετε στις δραστηριότητές του IMPETUS τα επόμενα χρόνια!
  • Μπορείτε επίσης να προωθήσετε την έρευνα και την παρούσα επιστολή σε συνεργάτες και φίλους που πιστεύειτε ότι θα τους ενδιέφερε.

 

Συνημμένα επισυνάπτεται ένα συντομο ενημερωτικο  για το έργο Impetus

share to social

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin